TV2

TV2

TV2 atau Radio Televisyen Malaysia 2' merupakan sebuah stasiun televisi yang dimiliki oleh pemerintah Malaysia di bawah naungan Kementrian Penerangan Malaysia.